Συντελεστής δόμησης: 2.4

Κωδ.  5281

Οικόπεδο προς πώληση Δάφνη

125 τ.μ. € 80.000

ΜΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΙΣΟΓΕΙΟ - 60 Τ.Μ., 1 Ος - 87 Τ.Μ., ΜΑΓΑΖΙ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ - 34 Τ.Μ.,

Συντελεστής δόμησης: 3

Κωδ.  8759

Συντελεστής δόμησης: 1.4

Κωδ.  2336

Οικόπεδο προς πώληση Χαροκόπου (Καλλιθέα)

210 τ.μ. € 185.000

ΜΕ ΠΑΛΑΙΑ ΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΠΛΗΣΙΟΝ ΗΣΑΠ ΤΙΜΗ ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ

Συντελεστής δόμησης: 2.4

Κωδ.  10908

Συντελεστής δόμησης: 6

Κωδ.  11933

Συντελεστής δόμησης: 0.6

Κωδ.  13811

Συντελεστής δόμησης: 2.4

Κωδ.  11384

Οικόπεδο προς πώληση Καλλιθέα

850 τ.μ. € 1.000.000

ΜΕ ΚΤΙΡΙΟ - 1120 Τ.Μ.,

Κωδ.  7247

Συντελεστής δόμησης: 0.8

Κωδ.  10359