1 Χώρος

Κωδ.  14429

Γραφείο για ενοικίαση Καλλιθέα, Κέντρο

117 τ.μ. € 1.000

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΟ ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

4 Χώροι

Κωδ.  8899

Γραφείο για ενοικίαση Καλλιθέα, Κέντρο

27 τ.μ. € 400

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΟ ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

1 Χώρος

Κωδ.  8900