1 Χώρος

Κωδ.  7400

1 Χώρος

Κωδ.  7445

Κατάστημα για ενοικίαση Κέντρο, Ακαδημία

45 τ.μ. € 250

ΜΕ ΠΑΤΑΡΙ - 25 Τ.Μ.,

1 Χώρος

Κωδ.  7665

1 Χώρος

Κωδ.  7213

1 Χώρος

Κωδ.  7060

1 Χώρος

Κωδ.  13903